Yumi Kai
Pet of the Month November 2009

Yumi Kai bio

September 1, 1983 (age 39)

Yumi Kai is a Philippine Penthouse model. She was born on September 1, 1983 in Davao, Philippines. She was chosen as Penthouse Pet of the Month in November 2009. Yumi was 26 when she became a Penthouse Pet.

Yumi Kai measurements

Height: 5 ft 3 in (160 cm)
Weight: 99 lb (45 kg)

Bust: 33 in (83 cm)
Waist: 24 in (60 cm)
Hips: 34 in (86 cm)

More about Yumi Kai

Zodiac: Virgo
Ethnicity: Asian
Hair Color: black

Yumi Kai nude